KONTEKST HISTORYCZNY

W ślad za psychoanalizą dorosłych bardzo szybko rozwinęła się psychoanaliza dzieci. Pierwszą psychoanalityczką dzieci i młodzieży była Hermine Hug-Hellmuth. Niedługo potem (w latach 20-tych i 30-tych XX wieku), podążając za teoriami Freuda, bardzo intensywnie rozwinęły psychoanalizę dzieci Anna Freud i Melanie Klein. Znaczący wkład wnieśli również: D. Winnicott, M. Mahler, J. Bowlby, E. Bick, M. i M.E. Laufer i in. W Polsce pierwszą psychoanalityczką dzieci i młodzieży była Eugenia Sokolnicka. Prace analityków dziecięcych pozwoliły lepiej rozumieć przebieg rozwoju i jego kryzysy, takie jak problemy separacyjne, seksualność, trudności w uczeniu się, fobie, zachowania agresywne, załamania rozwoju w adolescencji i in. Psychoanaliza rozwinęła również myślenie o szerszym kontekście dziecka – jego rodzinie i środowisku. Dla analityków ważna stała się nie tylko praca z dzieckiem i jego rodziną, ale również możliwość aplikowania wiedzy analitycznej do instytucji i udostępniania jej rodzicom. Uważano, że ważne jest, aby świat wewnętrzny dzieci mógł być rozumiany przez ich środowisko i aby w codziennym życiu mogły one uzyskać odpowiednie wsparcie. Bardzo szybko rozwinęła się również psychoterapia dzieci, która może być znacznie bardziej dostępna dla większej liczby pacjentów.

MISJA SZKOŁY

Celem naszej Szkoły jest rozpowszechnianie oraz poszerzanie wiedzy psychoanalitycznej i doświadczenia klinicznego w pracy z dziećmi i młodzieżą, zarówno wśród terapeutów jak i innych specjalistów zajmujących się dziećmi, młodzieżą i rodziną w instytucjach publicznych (szkoły, szpitale, domy dziecka i in.). Cel ten realizujemy poprzez warsztaty i szkolenia dla psychoterapeutów i innych specjalistów. Szkolenia dla psychoterapeutów są zgodne z wytycznymi Sekcji Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) oraz Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). Ich celem jest profesjonalne przygotowanie terapeutów do prowadzenia psychoanalitycznej psychoterapii dzieci i młodzieży. Prowadzimy dwa zaawansowane kursy afiliowane przez PTPP, przygotowujące studentów do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty dzieci i młodzieży PTPP.

Małgorzata Sadowska

(ur. 1974) – psycholog, psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (PTPa) / International Psychoanalytical Association, psychoterapeutka szkoleniowa i superwizorka psychoterapii dorosłych, młodzieży i dzieci Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Była członkinii Rady PTPP, wiceprezes ISPHS. W obszarze uspołecznionej służby zdrowia pracowała w Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Prowadzi psychoterapię i psychoanalizę osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Autorka kilku wystąpień i publikacji w PTPa, PTPP oraz 2 sympozjum ISPHS. Aktywnie wspiera życie naukowe środowisk psychoterapeutycznych w różnych miastach w Polsce, prowadząc superwizje, wykłady, seminaria i szkolenia, a także kształcąc psychoterapeutów w szkoleniach afiliowanych przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Robert Sadowski

(ur. 1973) – psycholog, psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego / International Psychoanalytical Association, psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i. Były członek zarządu PTPP i ISPHS. W obszarze uspołecznionej służby zdrowia pracował m.in. w „Centrum Psychoterapii” Szpitala Nowowiejskiego i w „Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii” w Warszawie. Prowadzi psychoterapię i psychoanalizę osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Autor kilku wystąpień i publikacji w PTPa, PTPP i konferencji Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej w Berlinie. Aktywnie wspiera życie naukowe środowisk psychoterapeutycznych w różnych miastach w Polsce, prowadząc superwizje, wykłady i seminaria.

Ora Dresner

– konsultant merytoryczny wszystkich programów szkoleniowych i ich przebiegu w Szkole. Psychoanalityk, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, członek British Psychoanalytic Association, International Psychoanalitycal Association, Tavistock Society of Psychotherapists oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Od 1977 roku szkoliła się i mieszka w Londynie. Prowadzi praktykę prywatną, jest także dyrektorem Camden Psychotherapy Unit. Prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i superwizyjną, również na rzecz organizacji szkolących w psychoanalizie i psychoterapii psychoanalitycznej, wykłada w Tavistock Clinic. Od lat szkoli i superwizuje w Warszawie i Trójmieście, prowadząc między innymi seminaria Obserwacji Niemowląt.

Niektóre skróty nazw stowarzyszeń wykorzystane w biogramach:
ISPHS – Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
IPA – International Psychoanalytical Association
PTPa – Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
PTPP – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
BPA – British Psychoanalytic Association.